nu ska Skålhamras skogar bli ljusare

SKÅLHAMRA Just nu pågår gallringar av skogarna kring Skålhamra gård för fullt.

Vissa träd tas bort för att grönkronorna på de som finns kvar ska få breda ut sig. På det sättet blir det ljusare på marken. Men syftet är också att skapa variation i skogen, som att gynna olika trädsorter.

Gallringen utförs av kommunens eget bolag Täby Fastighets AB och arbetet ska pågå till slutet av september.