Nu ska Skatteverket granska Airbnb-uthyrare

Skatteverket.
Skatteverket.
Rekordmånga hyr ut på Airbnb i Stockholm.

Men som uthyrare gäller det att ha koll på skattereglerna – nu riktar Skatteverket blicken mot Sveriges parallella hotellmarknad.

Lokaltidningen Mitt i berättade nyligen om hur bostadsuthyrningstjänsten Airbnb blir allt mer populär i Stockholm, men även att det som uthyrare gäller att ha koll på reglerna.

Nu ska Skatteverket undersöka vilka effekter som delningsekonomin, med bland annat företag som Airbnb, har på det svenska skattesystemet. Här ingår kontroller av privatpersoner som tjänar pengar på tjänsterna, det rapporterar DN.

– Vi kartlägger för att få reda på vilka typer av fel som finns och i vilken omfattning. Om man inte har redovisat inkomsterna på rätt sätt så kan det hända att vi ber om en komplettering, säger Rebecca Filis, verksamhetsutvecklare på Skatteverket och ansvarig för rapporten som sker på uppdrag av regeringen, till DN.

Airbnb tar 3 procent i provision för varje bokning och resten går till uthyraren. Lagen säger att man får tjäna upp till 40 000 kronor om året på privatuthyrning utan att ta upp det i sin deklaration. Tjänar man mer än den summan på uthyrningen ska det beskattas som vanligt inkomst.

Enligt Skatteverket är det för tidigt att säga hur många som redovisar sina Airbnb-pengar på rätt sätt, men de konstaterar i sin delrapport att den växande delningsekonomin mellan privatpersoner innebär en risk för skattefel.

– Det som vore mest effektivt är ju om vi fick in kontrolluppgifter som kan förtryckas i deklarationen. Vi för just nu diskussioner med plattformsföretag om hur vi automatiskt kan få in användarnas inkomstuppgifter, säger Rebecca Filis till DN.

Därför föreslår man att svenska uthyrare ska registreras hos Skatteverket, samtidigt som Airbnb ska behöva kontrollera det. Verksamheten ska omfattas av resten av hotellbranschens krav på försäkringar, brandsäkerhet och kontroll av utländska gästers identitet.

– Vi vill verkligen inte begränsa möjligheten att hyra ut på sajten. Men lagar och regler måste anpassas så att alla konkurrerar på lika villkor, säger Eva Östling till DN.

I nästa rapport, som lämnas till regeringen i oktober, ska myndigheten även ge sin analys av att plattformsföretagen inte betalar skatt i Sverige. San Fransisco-företaget Airbnb skattar för sina europeiska inkomster på Irland, som har en av Europas lägsta bolagsskatter.