ANNONS

Nu ska skillnaderna minska i Hässelby-Vällingby

Kadir Kasirga (S), Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds ordförande.
Kadir Kasirga (S), Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds ordförande.
Nästa vecka klubbar stadsdelsnämnden igenom sin verksamhetsplan för 2016.

En av satsningarna är att ta fram ett utvecklingsprogram som ska minska skillnaderna i stadsdelsområdet.
ANNONS

– Det händer massor med bra saker i Stockholms stad, arbetslösheten i staden sjunker till exempel, antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd minskar och framförallt ser vi dessa positiva tendenser även här i Hässelby-Vällingby. Men det finns fortfarande stora skillnader mellan stadsdelarna i staden och även i själva stadsdelarna. En sådan stadsdel är just Hässelby-Vällingby, säger stadsdelsnämndens ordförande Kadir Kasirga (S).

Han lyfter fram exemplet att medelinkomsten i Smedshagen i Hässelby är 180 000 kronor om året, samtidigt som siffran för invånarna i Nälsta, bara några kilometer därifrån, är 390 000 kronor.

– Det är sådana här skillnader som måste bekämpas. Det kan till exempel handla om att satsa vidare på att få människor ur bidragsberoenden och få in dem i arbetslivet. Nästa år får förvaltningen ett uppdrag att ta fram ett utvecklingsprogramför stadsdelen, säger Kadir Kasirga.

Nästa vecka ska stadsdelsnämnden klubba verksamhetsplanen för 2016 och det är i den som utvecklingsprogrammet finns med som en stor punkt föråret.

– Det här är något nytt som vi rödgrön-rosa majoriteten har initierat och det är sju andra stadsdelar som ska göra samma sak, säger Kadir Kasirga.

Det handlar inte endast om att inkomstskillnader ska jämnas ut.

– Målet är att vi ska ha en stadsdel där alla har tillgång till mer jämlika liv, att öka tillgängligheten till service, att medborgarna ska ha inflytande på stadsdelsområdets utveckling, bli delaktiga i besluten och få insyn i vår verksamhet, säger Kadir Kasirga.

Det kan bland annat handla om att öka valdeltagandet i vissa områden, att alla invånare ska få kännedom om service de har rätt att söka eller få, men de konkreta målen kommer att tas fram under arbetet med programmet.

Det är just planen som kommer att tas fram nästa år.

ANNONS

– Det kommer inte att kosta så mycket, bara tjänstemännens arbetstid. Först 2017 kommer planerna att utföras och då kommer kostnaderna, säger Kadir Kasirga.

Programmet kommer att tas fram i samråd med föreningar och medborgare, arbetet ska utgå från ett medborgarperspektiv med stadsdelsnämnden som nav.Det är bland annat därför som stadsdelen enligt förslaget till verksamhetsplan för 2016 ska inrätta ett demokratiråd. Rådet kommer att fungera som en referensinstans under arbetet med utvecklingsprogrammet.

– Vi kommer att kalla till ett möte med föreningar som kommer att utse representanter till rådet. Det kan handla om till exempel ungdomsföreningar och kulturföreningar, säger Kadir Kasirga.

Demokratirådet ska bland annat följa upp de riktade satsningar som görs inom demokratiarbetet och komma med förbättringsförslag på hur förvaltningens kommunikation med medborgarna kan utvecklas.

– Här finns en utmaning, det är för stora skillnader i stadsdelen, säger Kadir Kasirga.

Fakta

Fler satsningar 2016

Växthuset får enligt förslaget till verksamhetsplan fler öppettider och ska ha öppet även på helgerna.

En efterlängtad hundrastgård byggs i Grimsta naturreservat.

Plaskdammen i Ådalen rustas upp, dock osäkert om den kan öppna redan till sommaren.

Fortsatt satsning på sommarjobb och sommarkollo för barn och unga. En särskild satsning ska göra att samtliga föräldrar i stadsdelsområdet ska få information om sommarkollo.

100 fler odlingslådor ska sättas upp i stadsdelen.

Förvaltningen ska undersöka möjligheterna att öppna en fritidsgård i Råcksta.

De kommunala fastighetsägarna ska tillsammans med privata fastighetsägare i de olika centrumen bilda en fastighetsägarförening som ska verka för mer levande centrum, till exempel i Hässelby gård.

Stadsdelen ska satsa på kommunala visstidsanställningar som ska syfta till att fler får arbete.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Västerort - Hässelby Vällingby Spånga direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.