Nu ska skolan bli fri från gifterna

Kenneth Nilsson och Dan Mellberg har heltäckande kläder och andningsmask med fläkt och filter när de sanerar PCB.
Kenneth Nilsson och Dan Mellberg har heltäckande kläder och andningsmask med fläkt och filter när de sanerar PCB.
För andra sommaren i rad saneras Ekebyskolan från miljögiftet PCB.

Men det kan bli fler dyra saneringar eftersom giftet nu även har hittats i marken.

Över en kilometer fog som innehåller PCB från fönster på Ekebyskolan ska bytas ut.

Att det förbjudna ämnet PCB fanns på skolan upptäcktes 2007. En omfattande sanering påbörjades förra året och i förra veckan påbörjades den andra saneringsomgången.

Runt 3,5 miljoner kronor har de senaste två åren budgeterats för att sanera skolan från det farliga ämnet.

– Men i det inkluderas även fönsterbyte, säger Farzin Mirsaidi, chef på Vallentuna kommuns fastighetsavdelning.

Ekebyskolan är enligt honom den sista kommunägda Vallentunabyggnaden som saneras från PCB.

Men saneringsbehovet på skolan ökar. I höstas hittades PCB i marksten och jord på skolgården. Enligt konsulten WSP Environmentals prover är värdena högre än Naturvårdsverkets generella riktlinjer för så kallad känslig markanvändning, vilket en skolverksamhet räknas som. Ännu har inga beslut fattats om sanering där.

PCB eller polyklorerade bifenyler användes i Sverige under den stora byggvågen 60-talet som mjukgörare fogmassor. I Ekebyskolan, som byggdes 1967 är det just i fogmassor som ämnet finns.

Sådan användning av PCB förbjöds 1972. Hälsofarorna med ämnet hade då blivit kända. Reproduktionsförmågan hos människor och djur påverkas, inlärningsförmågan och immunsystem störs av den svårnedbrytbara substansen. På lång sikt kan den också orsaka cancer.

En studie som gjorts av Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet visar att personer som bor i hus med PCB-fogar kan ha högre halter av ämnet i blodet. Men PCB finns överallt. Framförallt genom kost, till exempel viss sorts fisk får människor i sig substansen.

I Ekebyskolan var PCB-halterna i inomhusluften låga. 10 gånger lägre än Arbetsmiljöverkets gränsvärden var de innan saneringen påbörjades.

Nu när eleverna är på lov och skolan är tom har saneringen påbörjats inomhus. På grund av hälsoriskerna får Lokaltidningen Mitt i Vallentunasteget reporter och fotograf inte följa med in i gymnastikbyggnaden där företaget Mälarfog arbetar. Sanerarna Kenneth Nilsson och Dan Mellberg, klädda i heltäckande skyddskläder, kommer ut och berättar hur saneringen går till.

– Fogarna skärs bort med elektrisk kniv och områdena runt slipas, säger Kenneth Nilsson.

Sedan packas resterna ned i tättförslutna tunnor och sedan körs vidare till en destruktionsanläggning. Dammet sugs upp av en dammsugare med ett trippelfilter.