Nu ska solljuset nå fram till ekarna

Det blir statliga pengar till att rädda de gamla och unga ekarna i Sätraskogen. Länsstyrelsen beviljar 100 000 kronor. Lika mycket har Skärholmen sökt från stadshuset.

Både de gamla grova ekarna och de alldeles nya unga har svårt att utvecklas i Sätraskogen.

Solen når inte ner till träden, eftersom de omges av sly. Den behöver rensas bort med jämna mellanrum för att skogen i naturreservatet ska växa och föryngras.

För detta har nu Skärholmen beviljats 100 000 kronor i så kallat Lona-bidrag. Lona är en förkortning för ”lokala naturvårdssatsningar” och det rör sig om statliga pengar som delas ut av länsstyrelsen.

– Lona-bidraget täcker bara hälften av den totala kostnaden, förklarar Sophie Dahlberg, samhällsplanerare vid Skärholmens stadsdelsförvaltning. Resten av beloppet söker vi från staden centralt.

Syftet med att rensa i skogen är att göra den luftigare och vackrare. Men de totalt 200 000 kronorna ska inte bara användas för att röja bort sly. En del av summan ska användas för att skapa gluggar längs med strandpromenaden så att man ska kunna se vattnet här och var när man går där.

– Till det kommer vi att anlita trädexperter för att det ska passa i miljön med topografin och så att rätt träd tas bort. Det här är ju ett naturreservat, så allt vi gör måste följa de regler som gäller i ett sådant. Vi samarbetar och hör med miljöförvaltningen vad vi kan och inte kan göra i Sätraskogen.

Sophie Dahlberg konstaterar att det märks att det finns många som värnar om Sätraskogen bland dem som bor i området. Bland annat bildades föreningen Bevara Sätraskogen när planerna om att bygga radhus mellan Bredäng och Mälarhöjden blev kända förra våren.

– Många hör också av sig när träd har fallit. Det har varit lite stormar här under året och då har vi tagit bort träden för att de kan vara farliga.

Målet är att arbetet med slyrensning och skapandet av siktgluggar ska vara klart under 2012. Det första mötet med miljöförvaltningen och trädexperter hålls i augusti.

Fakta

Sly gör skogen otillgänglig

Tät och gänglig ungskog av lövträd kallas sly. Den brukar växa upp på vildvuxna beteshagar, slåtterängar eller i skogar.

Syftet med den lokala naturvårdssatsningen är att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor.

Bidragen ska stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och ge möjlighet att satsa lite extra på naturvård.