Nu ska stans första nya ”townhouse” byggas

Norra Djurgårdsstaden Staden vill bygga tusentals nya bostäder i Stockholm för att råda bot på bostadsbristen. I Norra Djurgårdsstaden planeras nu att klämma in två enbostadshus – eller ”townhouses” – med inspiration från New York.

Huset kommer att ha en lägenhet på runt 200 kvadratmeter och ska ligga mellan två större hus och tomten är fyra meter bred och 18 meter lång.