nu ska Stockholm bli cyklisternas stad

Stockholm Förra veckan antogs en plan av kommun­fullmäktige som ska få fler stockholmare att cykla genom att göra det enklare och säkrare.

Rent konkret handlar det om att bygga nya cykelvägar och bredda de som redan finns. Tanken är att man ska skapa ett sammanhängande cykelnät i staden.

Målet är att minst 12 procent av alla resor i rusningstrafik ska ske med cykel 2018. Detta ska sedan öka till 2030 då andelen resor med cykel ska vara minst 15 procent.

Samvetet hann i kapp korttjuv

Västerort Kvinnan, som arbetade som personlig assistent i västerort, stal bankkortet från sin vårdtagare. Efter arbetsdagens slut tog hon ut 9 000 kronor från kortet och nästa dag tog hon ut ytterligare 8 000 kronor

Men kvinnan fick samvetskval. Direkt efter den andra stölden ringde hon sin arbetsgivare och sa upp sig. Sedan anmälde hon sig själv till polisen efter att hon betalat tillbaka pengarna.

Kvinnan döms nu till villkorlig dom och dagsböter.