Nu ska Storvretens framtid formas

Botkyrka kommun vill ha medborgarnas hjälp med att utveckla Storvreten.

Hur tänker du dig att Storvreten ska se ut i framtiden? Säkert är att området, som byggdes för 50 år sedan, nu står inför förändringar. Här finns ett behov av förnyelse i form av bostäder, upprustning och utökad service. Kommunen kommer att ta fram en strukturplan, en typ av dokument som sätter riktlinjer för utvecklingen av Storvreten – och nu bjuds de boende och andra berörda in för att tycka till.

De frågor som ska besvaras är bland annat vilka området som ska bebyggas, bevaras och rustas upp. Men här ligger även fokus på grönområden, skolor och olika former av mötesplatser.

Botkyrkabyggen och kommunen jobbar i år med att ta fram ett underlag för planen och välkomnar nu Storvretsborna att tycka till. Synpunkterna kommer sedan att ligga till grund för arbetet. Vid årsskiftet ska ett förslag till strukturplan presenteras.

Du kan delta i planeringen och tycka till om framtiden på flera sätt. Fokusgrupper och medborgardialoger med berörda aktörer kommer att genomföras, liksom stadsvandringar i Centrumstråket och Storvretsparken, den första redan den 9 april.

Här kan du läsa mer om hur du kan påverka.