Nu ska tonåringarna lockas ut

Thomas Lindberg hoppas på mycket skridskoåkande med Vallentunas ungdomar.
Thomas Lindberg hoppas på mycket skridskoåkande med Vallentunas ungdomar.
Ett helt nytt sätt att jobba med ungas fritid sjösätts i år. Mycket verksamhet ska ske utomhus.

- Vi breddar utbudet och ska inte vara knutna till en fysisk lokal, säger Thomas Lindberg, enhetschef.

Verksamheten är också ett sätt att integrera nyanlända.

Mobilt fritidsledarskap heter modellen som införs på fritidsgårdarna i Vallentuna i vår. Det innebär att verksamheten inte är knuten till en fysisk lokal. Information om aktiviteter och ungdomarnas egna önskemål om aktiviteter sprids via sociala medier och genomförs så fort det går.

– Det är snabba puckar och en riktig utmaning som ställer hårda krav på oss, säger Thomas Lindberg, enhetschef på kommunens ungdomsenhet.

Det nya mobila sättet att arbeta betyder inte att de fysiska fritidsgårdarna försvinner.

– Men i Bällstabergslokalen blir det något färre kvällar, säger Thomas Lindberg.

Främst är det de ungdomar som brukar vara i Bällstabergslokalen som den nya mobila verksamheten riktar sig till. Aktiviteterna kommer dock att vara öppen för ungdomar från hela kommunen.

En av målsättningarna är att mycket gemensamma aktiviteter ska ske utomhus.

Korvgrillning och skridskoåkning är exempel.

– Tonåringar är inte utomhus längre på samma sätt som förut. Men när man får ut dem har de roligt, säger Thomas Lindberg.

Med det nya sättet att jobba hoppas han att verksamheten når en bredare grupp ungdomar än i dag. Såväl typiska fritidsgårdsbesökare, föreningsaktiva ungdomar och den växande gruppen nyanlända asylsökande.

– Statistik visar att den typiska fritidsgårdsbesökaren inte har ett så aktivt liv i övrigt. De röker mer och har sämre betyg, säger Thomas Lindberg.

Tanken är att de ungdomarna ska få en liten knuff att komma ut och röra på sig samtidiga som aktiviteterna ska locka redan aktiva.

Men hur ska tonåringar som redan har många aktiviteter hinna med?

– Ungdomar i Vallentuna känner att de har allt mindre fritid, enligt en undersökning som heter Ung Livsstil. Samtidigt minskar antalet föreningsaktiva. För att nå många satsar vi på tidiga aktiviteter, från det att skolan slutar, fram till middagen.

Samtidigt handlar det om att få med en helt ny grupp som hittat fritidsgårdarna.

– Just nu har vi en stor grupp av unga asylsökande killar som hittat hit. De har en stark integrationsvilja, de vill lära sig vad svenska ungdomar gör, de vill se svenska filmer, lyssna på svensk musik och de vill röra på sig, säger Thomas Lindberg.