Nu ska torget rustas upp

Jenny Eklund, 37, från Bro tycker att det nuvarande torget känns som en tillfällig lösning och tror att alla invånare kommer att tycka om förändringen.
Jenny Eklund, 37, från Bro tycker att det nuvarande torget känns som en tillfällig lösning och tror att alla invånare kommer att tycka om förändringen.
Fler träd, lekplats, soffor, snurrstolar och rabatter.

Nu planerar kommunen att rusta upp torget i Bro centrum till en trevlig mötesplats.

Nu kan torget äntligen få sig en upprustning. Dammarna som stått tomma på vatten de senaste åren kommer att ersättas med träd, blommor och en lekplats.

I förslaget från Upplands-Brohus beskrivs hur fler träd kommer att planteras, torget kommer att ramas in av perenner (växter som vissnar ner på vintern men som växer upp igen på våren) och på flera platser planeras bänkar, soffor och snurrstolar.

– Torget är 20 år gammalt och nu håller vi på att göra om Bro­huset till en väldigt fin mötesplats. Då har vi känt att torget utanför skulle behöva matcha det här och att man borde göra om hela platsen till en mötesplats. Det kommer att bli ett lyft för Bro centrum, säger Tore Olsson, vd för Upplands-Brohus.

Själv tycker han att torget som det ser ut i dag inte uppnår sin fulla potential.

– Den ytan som finns utanför Brohuset är ganska steril och upplevs som ganska tråkig. Det är det som är bakgrunden till att vi tagit fram ett förslag. Vi vill göra hela centrum som en lika attraktiv plats som brohuset.

Frågan om upprustningen har varit på tal sedan ett år tillbaka då kommunen även tog fram ett budgetförslag, berättar Irène Seth (M), kommunstyrelsens ordförande. I höstas tog Upplands-Brohus fram ett konkret förslag på hur torget i Bro centrum kan rustas upp och nu kan planerna vara ett steg närmare ett beslut. Den 12 februari tas frågan upp i fullmäktige.

– Det finns en ny lagstiftning som gör att bostadsbolagen kan göra investeringar av sociala skäl, för att öka trivseln och främja integration och mångfald. Det betyder att Upplands-Brohus kan bekosta en del av den yttre renoveringen, säger Irène Seth.

Hon tycker själv att förslaget som ritats upp är mycket inbjudande ut med sina gröna ytor.

– Det ser jättetrevligt ut på ritningarna. Det är kul för Bro, att det där centrumet får sig en upprustning. Det blev riktigt aldrig klart känns det som.

Arbetet beräknas kosta runt 9 miljoner kronor och om fullmäktige godkänner förslaget kommer arbetet med upphandling och projektering att påbörjas så snart som möjligt.

– Men det tar några månader och sedan ytterligare några månader att få det klart. Så någon gång fram emot hösten kan det är helt färdigt, säger Tore Olsson.

Jenny Eklund, 37, har bott i Bro till och från i hela sitt liv och blir glad när hon fått höra nyheten.

– Det låter jättebra! Det känns som att det här torget har varit en tillfällig lösning, det tycker vi alla som bor här. Nu kanske det blir ett lite mer levande torg.