Nu ska trafiken vid skolorna minska

Bilar trängs med barn vid skolorna i Vik och Hemmesta. Nu ska trafik­miljön bli säkrare.

I kväll, tisdag, får föräldrar tycka till om förslaget.

Trafikmiljön ska förbättras vid skolorna i kommunen. Först ut är de som ligger i Hemmesta och Vik.

– Det är väldigt många som kör bil långt in och lämnar vid skolorna i dag. Det är trångt och kö och ganska farligt. Trafiksäkerheten är inte bra. Det måste vi hitta en lösning på, säger Malin Åberg Aas (MP), vice ordförande i samhällsplaneringsnämnden.

Därför har kommunen tagit fram förslag på förändringar. I kväll, tisdag, kan invånarna tycka till om förslaget vid en medborgardialog i Hemmestaskolans matsal.

– Vi vill minska biltrafiken i direkt anslutning till skolorna för att göra det tryggare för skolbarnen, säger trafikingenjör Lars Kustus.

Vid Hemmesta högstadium och särskola är tanken att flytta parkeringsplatser och vändplanen för skolskjutsen.

– Vi lämnar tillbaka en större yta till skolbarnen, vilket skapar en lugnare och tryggare miljö. I stället koncentrerar vi trafiken till den stora parkeringsplatsen i närheten, säger Lars Kustus.

Förslaget innebär att drygt 20 parkeringsplatser tas bort.

För att minska problemet i Vik är förslaget att stänga av sträckan som i dag används som infartsväg till förskolan Vikingen.

– I stället vill vi bygga en ny väg med parkering för lämning och hämtning av förskolebarn, säger Lars Kustus.

Också här är tanken att skapa korttidsparkeringar på den större parkeringsplatsen vid skolan.

– Slipper vi föräldrar som åker in på Viks skolväg har vi vunnit jättemycket. Lärarna kan åka vidare närmare skolan, säger Lars Kustus.

För det största trafikproblemet vid de flesta av kommunens skolor är just skjutsande föräldrar, enligt en ny konsultrapport.

Förslaget till trafikförändringar i Hemmesta och Vik har tagits fram i dialog med bland annat skolpersonal och fastighetsägare.

– Nu ska vi hämta in fler åsikter vid medborgardialogmötet. Vi får se om förslaget behöver omarbetas. Sedan drar den politiska processen igång, säger Lars Kustus.

Om alla förslag går igenom politiskt är hans förhoppning att kunna börja arbetet vid Hemmestaskolan nästa sommarlov då det är mycket mindre trafik vid skolorna.

– Vid Vik skulle vi kunna börja lite smått så snart beslutet är fattat, säger Lars Kustus.

Det är trångt och kö och ganska farligt. Malin åberg Aas (MP)