ANNONS

Nu ska trasiga lampor bytas ut

Belysningen ska bli bättre för Järfällaborna. Från och med den här månaden och ett par år framåt görs satsningar på alla kommunens lampor.
ANNONS

Tryggt och trivsamt är målet. Alla lampor ska inventeras och de som blinkar eller inte lyser ska bytas ut. En hel del stolpar och armaturer kommer även att ersättas med nyare och mer moderna varianter – vilket redan gjorts på Österdalsvägen i Skälby.

”Bra belysning och upplysta miljöer är viktiga inslag för att skapa trygghet och trivsel för de boende, inte minst på gång- och cykelvägar. Därför ska vi modernisera och byta ut armaturerna på en rad områden. På samma gång minskar det miljö­belastningen och energikostnaderna för kommunen”, säger Mattias Joronen, belysnings­ingenjör med ansvar för gatubelysning, på kommunens hemsida.

”Österdalsvägen är ett exempel där vi tagit ned de gamla trästolparna och satt upp ny belysning som ökar tryggheten för skolbarnen och de boende.”

Fokus ska läggas på att förbättra ljuskällor vid gång- och cykelvägar, övergångsställen nära skolor och i gångtunnlar.

– I höst tar vi oss an Söder­höjden, sedan följer Järfällavägen från Österdalsvägen och uppåt i Veddesta och därefter gamla Barkarby.