Nu ska tryggheten prisas

Under måndagen beslutade kommunen om att införa ett nytt trygghetspris i Sollentuna. Med priset vill man öka delaktigheten i trygghetsarbetet, och lyfta fram goda exempel.

Priset kan ges för både praktiska genomföranden och nyskapande idéer, och kan tilldelas både grupper, organisationer eller företag. Det enda kravet är att vinnaren ska ha anknytning till Sollentuna.

Prissumman är 10 000 kronor. Mer information kring hur nomineringarna till priset går till kommer att kommuniceras på kommunens hemsida inom kort.