Nu ska vägarna vårstädas

Sopningen av öns vägar drar igång.
Sopningen av öns vägar drar igång.
Ett vårtecken så gott som något är när sanden börjar sopas upp från vägar och cykelbanor.

Förra året började sandsopningen på norra ön så i rättvisans namn tas södra öns bostadsområden först i år, efter att sopningen i centrum är klar. Det är gång- och cykelstråken runt centrum som sopas först.

För att underlätta sandsopningen gäller datumparkeringen fortfarande och fram till och med den 30 april. Det som gäller är parkeringsförbud mellan klockan 00.00 och 16:00 jämna datum på den sida av vägen som har jämna gatunummer, och udda datum på sidan med udda gatunummer.

Om allt går enligt planen ska arbetet vara klart i mitten av maj.

Enligt tekniska kontoret kan det hända att vattnet i kranen blir lite missfärgat. Det beror på att rostpartiklar kan lossna då brandposterna öppnas och vattnet används för att fylla på sopmaskinerna.

Det är helt ofarligt och försvinner om man spolar en liten stund.