Nu ska Värmdös unga få mer att säga till om

Inga andra än unga bör vara ungas språkrör med kommunens tjänstepersoner och politiker. Det är en av Värmdös nystartade ungdomsråds grundpelare.

– Jag är med för att det är väldigt kul och för att det är en viktig fråga att alla får chansen att kunna påverka, säger Sandra Engardt, en av dem som är med i det nyuppstartade rådet.

Hon är 17 år och bor i Värmdö. Hon var tidigare med och startade upp ungdomsambassadörerna för några år sedan och känner sig därför bekväm med att prata med Värmdös styrande politiker, men så är det ju inte för alla, menar hon.

– Är man engagerad så vet man vilka politikerna är. Annars kanske man inte har någon aning. Då vill vi kunna vara den länken.

Sedan i januari finns det partipolitiskt neutrala rådet och den viktigaste uppgiften är just att vara en länk mellan unga och de styrande i samhället.

– Syftet är att skapa en plattform där unga för ungas talan, säger Jenny Lönngren, ungdomssamordnare på Värmdö kommun.

De unga ambassadörerna ska till en början utveckla rådet, arrangera debatter mellan ungdomar och politiker och andra arrangemang som kan tänkas öka ungas inflytande i kommunen.

Just nu är tio ungdomar aktiva i rådet, men fler är välkomna. Den som är intresserad kan läsa mer på ungdomsrådets hemsida