ANNONS

Nu ska Väsby bli mer jämställt

Upplands Väsby kommun vill inte ansluta sig till jämställdhetsdeklaration.

I stället ska de anta en egen förklaring.
ANNONS

Redan i slutet av förra året föreslog Vänsterpartiet att kommunen skulle underteckna den jämställdhetsdeklaration som europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation, CEMR, står bakom.

Men när ärendet var uppe i kommunstyrelsen beslutades att kommunen inte ska underteckna förklaringen, utan istället med den som utgångspunkt anta en egen jämställdhetsdeklaration.

men Enligt Per-Erik Kanström (M) kommer beslutet i praktiken att innebära att kommunen tar till sig alla delar från deklaration, som många av landets kommuner ställt sig bakom, men genom att inte skriva under åtar man sig inte att utvärdera och rapportera resultaten.

– Det kräver väldigt mycket uppföljningsresurser som tar väldigt mycket energi. Det viktiga för oss är att få till stånd det rena jämställdhetsarbetet, säger han.

Anders Rosén (V) var med och lade fram förslaget. Han tycker att kommunen borde ha ansluta sig.

– När man säger att man ska jobba enligt modellen vore det väl bra om man markerade att man verkligen ville satsa på det.

Men han ser ändå beslutet som en positiv utveckling.

Jämställdhetsberedningen har nu fått i uppgift att ta fram en egen strategi för jämställdhetsarbetet. I beredningen sitter en representant från varje parti, bortsett från Moderaterna, vars representant har lämnat sitt uppdrag.

– Jag har föreslagit att jag själv ska kliva in, säger Per-Erik Kanström (M).

ANNONS

Det slutgiltiga beslutet i ärendet togs på gårdagens fullmäktige, efter tidningens pressläggning.

Fakta

Ett verktyg för jämställdhet

CEMR-deklarationen är ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.

Ett undertecknande innebär ett offentligt ställningstagande för principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män.