Nu ska vinterhamnen exploateras

STAVSNÄS Det kommunala bolaget Värmdö hamnar AB köper Stavsnäs vinterhamn AB. Det har kommunfullmäktige beslutat.

Först ville Värmdö hamnar köpa bolaget för 7,5 miljoner kronor, nästan dubbelt så dyrt som en värdering visade. Enligt värderingen ökar dock bolagets värde när området exploateras.

Efter en omförhandling blev köpesumman 6,9 miljoner kronor.

Värmdö kommun vill bland annat bygga ut hamnen och bygga bostäder i området.

– Under våren hoppas jag att kommunen kommer att kunna ställa ut förslaget till ny plan för området för granskning, säger Anders Bergman (FP).