Min lokala hjälte

Nu ska vintern sopas undan

Våren är här. Men vinterns grus och sand skräpar fortfarande ner på gator och gångvägar. Uppsamlingen dröjer ännu några veckor.

Första veckan i april upphör kommunens beredskap med vinterväghållning. Redan samma vecka räknar man med att komma i gång och sopa upp gruset från gator, cykelbanor och trottoarer.

– Som det ser ut nu och om vädret håller i sig så kommer vi i gång tidigt. Men man kan inte till hundra procent garantera, vi vill inte riskera att behöva lägga ut det igen, säger Tommy Hall som är gatuingenjör på kommunen.

Det är inte bara snö som kan försena uppsamlingen.

– Det räcker med att det regnar så är det jättesvårt att ta upp, det blir bara sörja av allt, säger Tommy Hall.

Det är fyra olika företag som upphandlats för att sköta grusningen runt om i Botkyrka.

– Kravet jag har på entreprenörerna är att allt grus ska vara upptaget den första maj. Tidigare om åren har det varit den 15 maj, men vi har ändrat det efter krav från medborgare.

Det var förra året som datumet ändrades.

– Man tyckte att gruset skulle bort tidigare efter att vi hade lagt på stora mängder grus på vägarna efter några hårda vintrar, säger Tommy Hall.

Det som används är 4–6 millimeter stora korn av så kallat krossgrus. En stor del av det slits ner till damm under vinterns gång.

– Våra entreprenörer lägger ut nytt varje år. Det krossas när det ligger ute och går inte att använda mer än ett år, säger han.

Gruset som sopas upp räknas dessutom som miljöfarligt avfall eftersom det är uppblandat med asfaltrester och innehåller bly.

I vilken ordning gång- och cykelvägarna ska sopas kommer kommunen att redovisa på sin hemsida.

Fakta

Borta 1 maj

Den 1 maj ska allt grus på gator, gång- och cykelvägar vara bortsopat.

Under första veckan i april beräknar man att upptagningen börjar.

På kommunens hemsida kommer information läggas ut om i vilken ordning de olika områdena sopas.