ANNONS

Nu skärper Solna reglerna mot mygel

Efter muthärvan kring bygget av nationalarenan har förtroendet för Solna fått sig en törn. Nu ska kommunens regler för att förebygga mygel och korruption ses över.
ANNONS

Beslutet att låta stadsledningskontoret se över riktlinjerna för korruptionsfrågor är ett av de första som Pehr Granfalk (M) har varit med och fattat, sedan han blev ordförande i Solnas kommunstyrelse.

I nästa vecka startar rättegången om muthärvan kring bygget av den nya national­arenan i Solna.

Granfalks företrädare Lars-Erik Salminen, förre stadsdirektören Sune Reinhold och fyra andra personer står åtalade för mutbrott. Sune Reinhold ska under nästan två års tid ha tagit emot drygt 900 000 kronor för sitt ”extraknäck” att vara konsult åt Råstabolaget som projekterar bygget. Det skedde med Salminens godkännande.

Enligt åklagaren var stadsdirektörens extraersättning en muta, något som Reinhold själv bestrider. Även Salminen nekar till brott.

Oavsett utgången i rättegången behöver Solnas regler för korruption ses över, anser Pehr Granfalk.

– Vi ska förebygga att en sådan här situation uppstår. Oavsett om brott har begåtts så har det här tagit mycket energi och svärtat ner Solnas rykte, säger han.

Förvaltningen ska gå igenom reglerna för representation och bisysslor och föreslå rutiner som förhindrar korruption. Det blir även personalutbildningar.

– Jag vill återupprätta förtroendet för Solna stad. Vi förvaltar ju invånarnas skattepengar. De ska känna att vi inte gör något klandervärt, säger Pehr Granfalk.

Sverige är ett av länderna med minst korruption i offentlig sektor i hela världen, enligt en kartläggning från 2010 från det globala nätverket Transparency International. Sveriges placering på listan har dock försämrats. I många kommuner är kunskaperna om mygel dåliga, anser Torbjörn Lindhe, kanslichef för Institutet mot mutor.

ANNONS

– Det är nödvändigt att kommuner regelbundet gör helhetsbedömningar av sin verksamhet när det gäller korruption. Man bör särskilt kolla hur de kommunala bolagen agerar och definiera vad en muta är, säger han.

Fakta

Riktlinjer

En kommunal tjänsteman i Solna kan åta sig en bisyssla, men den ska vara godkänd av arbetsgivaren. Huvudregeln är att den inte får rubba förtroendet för tjänstemannens eller kommunens opartiskhet.

Solna stad kan stå för representationskostnader när politiker och tjänstemän till exempel träffar affärskontakter eller kollegor från andra kommuner. Representation med öl och vin ska ske restriktivt. Sprit får bara förekomma i undantagsfall.Källa: Solna stad