Nu slås gräset vid vägkanterna

TÄBY Arbetet med att slå gräs längs vägarna har nu inletts. Slåtterperioden pågår i ett par månader, uppger NCC som utför arbetet.

Syftet är att förbättra sikten och förhindra att det börjar växa sly. Slåttern behövs också för att dräneringen från vägbanan ska fungera.