Nu sopas sanden bort från gatorna

ÖSTERMALM Många Östermalmsbor har noterat hur mycket grus och damm som ligger kvar på gator och trottoarer efter vintern.

Arbetet med att sopa upp sanden pågår för fullt. Men det rör sig om stora mängder – cirka 20 000 ton.

Sanden renas för att återanvändas vid halkbekämpningen nästa vinter. Ungefär hälften av sanden kan användas igen.

Alla Östermalmsbor kan hjälpa till genom att parkera enligt reglerna så att städfordonen kommer fram, annars kan bilen bli bortbogserad.

Senast den 1 maj ska sandsopningen vara klar.