Nu ställs planen på linbana ut

Det som först lät som en smått galen idé är på väg att bli verklighet. Nu presenterar Sollen­tuna kommun sina planer på linbanan till Väsjön.

– Första gången jag hörde om en linbana lät det utopiskt, men ju mer vi tittat, desto mer vatten­tätt har det blivit, säger Thomas Ardenfors (M).

Planerna på Sollentunas nya kollektivtrafiklösning är bokstavligen högtflygande.

Var 30:e sekund ska upp till tio personer ta plats i en gondol för att på tio meters höjd slussas mellan Häggvik station och den nya stadsdelen Väsjön.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Thomas Ardenfors är stolt över att Sollentuna går i bräschen.

– Linbanan rimmar väl med grundtanken vi har för hela Väsjöområdet där bebyggelsen ska gå i harmoni med naturen. Och till skillnad från tvärbanan tar det inte så förtvivlat lång tid att bygga. Spår är fina, men spår är också dyra, säger han.

Nu går linbanan ut på programsamråd och Sollentunaborna har därmed för första gången chans att tycka till om planerna. Men även om bollen nu är i rullning återstår flera frågetecken. Ett av de största handlar om vem som ska betala. Enligt Thomas Ardenfors är det fortfarande en förhandlingsfråga mellan kommunen och SL.

– Vi är en välskött kommun och vi i kommunledningen är beredda att göra investeringar som kommer Sollentunaborna till del. Därför är vi också beredda att prata om medfinansiering, inte bara vad gäller linbanan, utan också tvärbanan och det kommer fram­över att finnas fler sådana exempel.

Linbanan är först i sitt slag. Hur ska ni undvika att den drabbas av barnsjukdomar, i form av störande skuggor, buller eller driftproblem?

– Det är en berättigad fråga och det är delvis det som planprocessen ska ge svar på. Vi har heller ingen prestige i det här. Om vi kör huvudet i väggen kommer vi att ta konsekvenserna av det. Linbanan är inget äventyr eller en kul grej, utan i första hand handlar det om samhällsnytta.

Fram till 22 juni finns det chans att lämna synpunkter på linbanan.

Om förslaget godkänns och går hela vägen kan Sollentunas linbana börja byggas kring årsskiftet 2021/2022.

Fakta

Linbanefärd i 20 kilometer i timmen

En resa mellan Häggvik och Väsjön ska gå i 20 kilometer i timmen och ta 12 minuter.

Varje gondol ska rymma 8–10 passagerare och ha plats för cyklar, barnvagnar och rullstolar.

I möjligaste mån ska linbanans sträckning gå utmed befintliga bostadskvarter.

Planerad byggstart är kring årsskiftet 2021/2022.

Källa: Sollentuna kommun