Nu stänger Arbetsförmedlingen

Den som ska söka jobb i Värmdö får snart bege sig till Nacka när Arbetsförmedlingen stänger Värmdökontoret.

Måndag den 1 februari slår Arbetsförmedlingen igen portarna på Värmdö. I stället ska de cirka 1300 inskrivna hänvisas till Nacka strand.

– Det negativa för Värmdöborna är att det blir längre att resa. Det positiva är att vi har specialistkompetens i Nacka, säger Mats Hammarbäck, chef för Arbetsförmedlingen i Nacka och Värmdö.

Redan nu har personal ambulerat från kontoret i Nacka för att möta de cirka 15-20 Värmdöbor som varje dag besöker förmedlingen.

– Där har vi vårt huvudsäte och det är där personalen med cirka 60 medarbete finns, säger Mats Hammarbäck.

Beslutet att stänga Värmdökontoret är en del i Arbetsförmedlingens strukturomvandling, menar han.

– Arbetsförmedlingen är inne i en förnyelseresa. Huvuddelen av besöken sker på webben och vi har för många kontor i förhållande till den digitala utvecklingen.

– Men vi lämnar inte Värmdö utan fortsätter vårt samarbete med företagen och kommunen.