Min lokala hjälte

Nu startar bygget av nya Aga-depån

Så här är Agaområdet tänkt att se ut, med spårvägshallarna på övre halvan av bilden.
Så här är Agaområdet tänkt att se ut, med spårvägshallarna på övre halvan av bilden.
Snart sätter arbetet med nya depån i Aga-området i gång. Första momentet blir att dra kabel längs Södra kungsvägen, något som kan störa trafiken.

Depån ska vara klar 2017.

Det första som händer när den nya Aga-depån nu ska byggas är att ledningar ska dras fram till depån. Därför kommer det att bli något svårare att ta sig fram längs Södra Kungsvägen vissa perioder fram till sommaren.

Den första etappen av detta arbete ska göras i höjd med Mjölksurrevägen, under en månad.

Nyligen antogs detaljplanen för Agadepån och den gamla kombinerade buss- och spårvagnsdepå ska rivas. En renodlad depå för Lidingöbanans och Spårväg citys totalt cirka 30 vagnar byggs i stället. Den blir aningen större och kommer att ligga på en lite annan position. Här ska även städ- och tvätthall, verkstad, personalutrymmen och kontor finnas.

– Vid midsommar i år stängs Lidingöbanan för reparation och då börjar den gamla spåvagnshallen rivas. Spåren täcks över och ovanpå byggs en provisorisk bussdepå, som ska vara klar till oktober. I augusti 2014 stänger vi ner allt här och bussarna flyttas till Frihamnen, berättar Gunnar Andersson, områdeschef på Keolis.

Under tiden som arbetet pågår kommer området att vara tillgängligt och när Lidingöbanan är renoverad kommer arbetet att fortsätta samtidigt som trafiken sköts.

Enligt planeringen kommer depån att stå klar 2017.