Stockholm får Sveriges första cykelkansli

Cykelkansliet ska även jobba med att ta reda på vilka cykelstråk som bör prioriteras och samordna driften och underhållet av de regionala cykelstråken.
Cykelkansliet ska även jobba med att ta reda på vilka cykelstråk som bör prioriteras och samordna driften och underhållet av de regionala cykelstråken.
Rekrytering av personal är på gång till länets – och Sveriges – första regionala cykelkansli.

Tanken är att cykelkansliet ska snabba på utbyggnaden av cykelbanor och hjälpa kommunerna med arbetet att bygga ut de regionala cykelstråken.

– Vi behöver en gemensam kraftsamling för att säkerställa expertkompetens för cykelfrågorna. Flera kommuner prioriterar inte cykling lika mycket som andra och därför ska cykelkansliet vara oljan som får cykelkedjorna att rulla i hela regionen, säger Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd.

Idag sker omkring 5 procent av resorna i länet med cykel. Målet är 20 procent tills 2030.

Cykelkansliet är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket, som alla ska pytsa in 350 000 kronor var per år.

Kansliet ska även ordna en årlig cykelkonferens varje år.

Inspirationen till cykelkansliet kommer från Köpenhamn som har haft en liknande instans under flera år.

Landstinget håller också på att se över möjligheterna för cykelparkeringar vid tunnelbane- och pendeltågstationer och ett lånecykelsystem för hela länet enligt Gustav Hemming (C).