Nu stormar det bland politikerna

lorena delgado
Lorena Delgado (V)
Jan Jönsson (L)
Jan Jönsson (L)
En massa löften som saknar finansiering.

Så låter oppositionens kritik mot majoriteten i i stadsdelsnämnden.

– Väljarna blir lurade, menar Jan Jönsson, (L) stadsdelsnämndens vice ordförande.

En politisk debatt om stadsdelens ekonomi har blossat upp i Skärholmen. Vid förra årets sista stadsdelsnämndsmöte hade oppositionen riktat kritik mot en rad punkter i verksamhetsplanen för 2016. Oppositionen krävde att förvaltningen gjorde en tydligare redovisning. Och inför årets första möte var den klar och togs upp i agendan.

-Rapporten visar det vi trodde. Man har lagt in en massa goda och välvilliga ambitioner men det är inte uppbackat med några pengar, säger Jan Jönsson, (L) vice ordförande i stadsdelen.

Han kallar majoritetens ekonomi för ett luftslott. I den redovisning som tagits fram pekar även förvaltningen på att medel inte är avsatta för alla planer. Lorena Delgado (V) ordförande i stadsdelsnämnden menar dock att detta inte är något att oroa sig för.

-Vi jobbar på helt olika sätt. Vi samverkar mer med de centrala nämnderna i staden än vad den tidigare majoriteten gjorde. Det är inte stadsdelen som ska finansiera allting. Den tidigare oppositionen fick en viss summa från centralt håll och höll sig till den, vi fångar upp de lokala behoven och för en dialog med de nämnderna.

Men redovisningen visar att medel inte är avsatta på en rad områden?

-Vi har fått oss mer pengar tilldelade till budgeten än under förra majoriteten. Vi har en budget i balans och känner oss lugna i det här, säger hon.

Jan Jönsson är fortsatt kritisk.

– Man kan inte bara säga en massa saker som man ska göra lokalt utan att kunna backa upp det med konkreta resultat. De säger att de ska påverka andra nämnder i stan men vår stadsdelsnämnd har inget inflytande över dem.

Punkter utan avsatta medel 2016

Fler särskilda stadsdelsdagar

Fler föreningslokaler ska byggas

Stöd till föreningar

Parklek för funktionshindrade

Förändring boende för hemlösa