Nu tar nya Gustavsbergs centrum form

Här är ett av förslagen på centrum med rekreationsytor och mötesplatser.
Här är ett av förslagen på centrum med rekreationsytor och mötesplatser.
Även detta är ett av förslagen på hur nya Gustavsbergs centrum kan se ut.
Även detta är ett av förslagen på hur nya Gustavsbergs centrum kan se ut.
Stadsparken enligt ett av de fyra arkitektkontoren.
Stadsparken enligt ett av de fyra arkitektkontoren.
Stadsparken enligt Kod arkitekter.
Stadsparken enligt Kod arkitekter.
Fyra arkitektkontor ska jobba med utformningen av nya Gustavsberg. Lokaltidningen Mitt i kan nu berätta mer om deras planer på stadsparken, nya centrum, vattentornsberget och kråkberget.

Värmdö kommun har genomfört en offentlig upphandling av arkitekter för parallella uppdrag gällande Gustavsberg. Resultatet kommer att utgöra underlag för hur det kommer att se ut i hamnområdet och centrala delar av Gustavsberg.

De fyra arkitektkontorens idéer har redan presenterats för kommunstyrelsens planutskott. Nu har varje kontor tilldelats varsitt område att jobba med och Lokaltidningen Mitt i kan berätta mer om deras planer på bland annat stadsparken, nya centrum, vattentornsberget och kråkberget.

Stadsparken och bussterminalen

Här ska arkitektkontoret White arkitekter ge förslag på innehåll och aktiviteter som ska länka samman centrum och hamnen. Parken ska vara till för aktiviteter och innehålla ytor för lek. I själva parken föreslås även en församlingsbyggnad. I uppdraget ligger även ett nytt busstorg i anslutning till parken samt att föreslå hur Farstavikens inre del kan göras mer tillgänglig.

Centrum

CF Møller architects har fått i uppdrag att integrera bostäder i ett levande centrum. Ny bostadsbebyggelse ska ha varierande former, volymer och arkitektoniskt uttryck. Tanken är att arkitekturen ska knyta an till Gustavsbergs långa historia av kultur och design. Arkitektkontoret ska också föreslå mötesplatser i anslutning till handel och service.

Vattentornsberget

Arkitektkontoret Mandaworks/Adept ska placera gator och bebyggelse som skapar kopplingar till både Munkmora och Gustavsbergs centrum. Befintlig gångväg ska utvecklas och utformas med hänsyn till trygghet och tillgänglighet.

Kråkberget

Kråkberget ska göras tillgängligt från kringliggande områden genom trygga och attraktiva förbindelser. Även rekreativa ändamål och placeringar av utkiksplatser ska ses över. Kod arkitekter ska även undersöka placeringen av en förskola.