Nu töms Lidingö sjukhem till sist

Efter flera års prat om stängning är det nu dags.

Nu töms äldreboendet Lidingö sjukhem och 90 boende ska få plats någon annanstans på ön.

– Den sista januari stänger vi helt, för då går avtalet med Attendo care ut. Men folk har möjlighet att flytta därifrån redan nu om de vill, säger Ulf Haraldsson, äldre- och handikappchef i Lidingö.

Samtidigt stängs också Kaprifolens äldreboende som också ligger i Högsätra. De hade ett tiotal platser, så sammanlagt är det hundra äldre som ska flytta. Ungefär 30 personer har redan hittat nya platser.

– Nu under våren fanns det platser både i Högsätra, på Siggebo och även på en del nya äldreboenden som ligger utanför stadens gränser, men som vi har avtal med, säger Ulf Haraldsson

Lidingö sjukhem ägdes av kommunen. Men de nya boenden som byggs nu är helt i privat regi. Efter sommaren öppnar Villa Agadir i Dalénum, som drivs av Carema.

Och den 1 december öppnar företaget Silverhemmen äldreboendet Silverhöjden i Rudboda. De jobbar just nu för att dra till sig nya kunder.

– Vi ska bland annat stå uppe på sjukhemmet i tre omgångar och informera, säger Kajsa Hjelte, vice vd för Silverhemmen.

Silverhemmen lockar med egen kock och speciella aktivitetsvärdinnor. Än så länge är 11 av företagets 72 platser bokade.

Kajsa Hjelte tror dock att man till slut ska fylla alla platser. Men hon märker av viss skepsis mot privat äldreomsorg, efter diverse skriverier om problem.

– Det går inte skotta undan debatten som har varit, säger hon.

Ulf Haraldsson är dock säker på att alla nya boendeplatser som byggs kommer att behövas.

– Det behövs mer äldreomsorg på Lidingö, behovet har ökat varje år 2009, 2010 och 2011, säger han.

Fakta

Har dömts ut

2010 tog Lidingö stad beslut om att avveckla Lidingö sjukhem. Sjukhemmet uppfyllde inte kravet på ett fullvärdigt boende.

I väntan på två nya vård- och omsorgsboenden fick Attendo care fortsätta driva Lidingö sjukhem. Avtalet går dock ut 2013-01-31.