Nu vässas kritiken mot Väsby sjöstad

Nu rustar kritikerna inför folkomröstningen om Väsby sjöstad. Förra veckan debatterades hur stadsdelen ska klara ökat flygbuller och oväsen från Svea livgarde.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat förslaget till den nya stadsdelen Väsby sjöstad, som det ska röstas om vid nästa års val.

Men redan nu höjs pulsen bland de drygt 4 000 Väsbybor som skrivit på för folkomröstningen.

Drygt 140 personer hade bänkat sig när Folkomrösta.nu arrangerade ett möte i Messingenhuset i förra veckan. De hade samlats för att markera starten för den fortsatta kampanjen.

Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef på Väsby kommun, berättade först om förslaget kring Väsby sjöstad varpå bland annat Hans Hellström, som bor i Prästgårdsmarken, tog till orda.

Han pekade på en rad problem med planerna, bland annat att Swedavia ansökt om att utöka antalet flygningar över Väsby sjöstad med cirka 60 procent. Han konstaterade också att försvaret i sitt remissvar avrått kommunen från att bygga på platsen på grund av att övningsskjutningarna vid Svea Livgarde i Kungsängen hörs över Mälaren.

Jimmy Gustafsson från Odenslunda ifrågasatte planen på att bygga cirka 150 lägenheter per år i 20-30 år i Väsby sjöstad. Han menade att det var minst lika viktigt att sköta fastigheterna som att bygga dem. Han frågade sig också hur området ska överleva ekonomiskt under utbyggnadstakten.

– Se bara på Hassel- gatan och hela Smedbyområdet som det fanns stora visioner om när det byggdes. Se hur det har blivit, inte så bra. Jag hoppas inte att det ska bli så när man bygger så många bostäder i Väsby sjöstad, sa Jimmy Gustafsson som jobbar med fastighetsskötsel i Upplands Väsby.