Nu växer huset mot skyn

Trenden har pågått i ett årtionde i Stockholm – hus på taken, eller tak som förskjuts på höjden. Och nu har innerstads­företeelsen spridit sig till kranskommunerna.

I Ektorp är ett klassiskt sextiotalshus på väg att växa uppåt.

Femvåningshuset i Ektorp är en ganska ordinär byggnad från 1960-talet. Inget som riktigt sticker ut. Men nu vill fastighetsägaren, Sickla förvaltning AB, ge hyres­huset ytterligare två våningar med moderna lägenheter på toppen.

– Med en sådan här påbyggnad kan man göra huset mer intressant och spännande. Det blir ett tillskott för ett hus som många kanske tycker är ganska tråkigt från början, säger Jens Enflo vid Enflo arkitekter, som fått i uppdrag att rita tillbyggnaden.

Marken i Stockholms län är dyr att bygga på. Och sedan härjningarna i de gamla Klarakvarteren finns ett utbrett motstånd bland många invånare mot att riva hus för att bygga högre.

Jens Enflo, som utöver Ektorpshuset arbetar med ytterligare ett takprojekt på Kungsholmen, tror att det kan vara en förklaring till att det i Stockholm blivit vanligt att hus kompletteras på höjden.

Men även i förorterna byggs det. I Alby monterade Botkyrkabyggen lådformade rum, ritade av Sandellsandberg, på taken till tio miljonprogramshus i ett uppmärksammat projekt 2010. Rummen kopplades sedan ihop med befintliga lägenheter.

Och i Solna vill fastighetsägaren Profi bygga tolv radhus på tak­et till Shells gamla huvudkontor i Västra skogen.

Fördelen med att bygga uppåt är att man slipper ta ny mark i anspråk. Nackdelen är att gatumiljön kan skuggas och att utsikten från andra fastigheter kan skymmas.

Jens Enflo är positiv till att gammalt blandas med nytt men skulle vilja se striktare krav för nybebyggelse på tak.

– Ofta köper man in färdiga moduler och ställer upp. Det är en budgetlösning där resultatet inte blir lika bra. Jag tycker att man ska vara varsam och anpassa det nya efter det gamla, säger han.

Takvåningarna vid Ektorpsrondellen, liksom ett planerat sjuvåningshus – som tillsammans omfattar omkring 50 lägenheter – är nu ute på samråd till den 1 november. Därefter tar planarbetet vid.

Enligt Jenny Nagenius, planarkitekt vid Nacka kommun, är projektet i ett så pass tidigt skede att det är svårt att bedöma hur slutresultatet kan komma att bli.

– Men vi har bedömt det som ett möjligt projekt. Husen ligger väldigt bra till med närhet till service och kollektivtrafik, säger hon.

I norra Ektorp planeras sedan tidigare för 200 bostäder vid Värmdöleden och Ektorpsvägen. Cirka 150 av dem är studentlägenheter. Och även i Ektorp centrum finns planer på fler bostäder, många av dem smålägenheter.

Fakta

Här är fler byggen på hög höjd

Några av de tidigaste bostäderna som byggdes på hustak i Stockholm var ett antal radhus på Åhléns. Ett hundratal lägenheter stod färdiga 2003.

2010 skapade Botkyrka­byggen etagelägenheter genom att montera extrarum ritade av Sandell Sandberg på tio befintliga byggnader.

I Hagalund, Solna, finns tankar på att bygga så kallade stads­radhus på ett antal tak.

På Landsvägen i Sundbyberg planeras sex- och åttavåningshus på befintliga enplanshus.