Nu vill fler villaägare ha solceller på taket

Sex av tio svenskar önskar att de vore självförsörjande på solkraft. Åtta av tio villaägare kan tänka sig att sätta upp solpaneler på taket. Lidingöborna Lars och Ann-Marie Lindmark har redan gjort det.

Paret hade redan solceller på sin segelbåt och mobilladdare när de såg en annons från Fortum om rabatt på solceller för tak. Lars, som är intresserad av teknik, bestämde sig för att slå till och köpte tolv moduler.

– Dels var det teknikintresset som spelade in, men vi tänkte även att solceller skulle kunna öka värdet på huset. Sen finns ju miljöaspekten också, säger Lars Lindmark.

Sedan 2009 har man kunnat få investeringsstöd för att installera solceller och sedan dess har 316 husägare i Stockholms län beviljats stödet, enligt Energimyndigheten. På Lidingö har hittills 17 ansökt och 12 av ansökningarna har beviljats.

Eftersom taket på parets villa är nästan platt syns inte solcellerna utifrån och stör därmed inte grannarna.

Solcellerna producerar omkring 2 450 kilowattimmar per år och kostade, med rabatt från elbolaget och länsstyrelsen, 55 000 kronor att installera.

– Jag tror inte att vi kommer att få tillbaka de pengarna i kraft från solcellerna men om vi säljer huset till en yngre familj kan de nog vara intresserade av att ge lite mer för ett hus med solceller på taket, säger Lars Lindmark.

En Sifo-undersökning gjord på uppdrag av elbolaget Telge energi visar att 83 procent av Sveriges husägare kan tänka sig att sätta upp solpaneler på taket, dels eftersom det är miljövänligt, dels för att man förväntar sig lägre elkostnader.

Och Stockholm lämpar sig bra för solel, i alla fall om man ser till antalet soltimmar i sommar. En solelsanläggning på 4,5 kilowatt har genererat omkring 1 800 kilowattimmar mellan juni och augusti, enligt elbolaget Bixia.

– Jag tror att fler och fler kommer att skaffa solceller, särskilt nu när regeringen ska göra det fördelaktigare ekonomiskt att producera egen solel. Det är redan en till här på gatan som har köpt solceller, säger Lars Lindmark.

Fakta

Investering på cirka 65 000 kronor

I dag kostar en solels-anläggning på 4,5 kW, som är normalt för en villa, cirka 65 000 kronor inklusive stöd från länsstyrelsen.

Stödet ges till alla typer av aktörer, såväl företag som offentliga organisation och privatpersoner.

Från den 1 februari 2013 är stödet max 35 procent av investeringskostnaden.

Under åren 2013–2016 har regeringen avsatt 210 miljoner kronor för stöd till solceller.

Källa: Bixia och Energimyndigheten