Nu vill MP ta tillbaka driften av fastigheter

Mp vill att kommunen själv tar över fastighetsskötseln.

Tanken är att undvika en ny upphandling av verksamheten sedan den gamla hamnat i en rättslig långbänk.

– Det har blivit en sorts okynnesöverklagande, den som inte vinner överklagar för att man inte har något att förlora, säger Peter Godlund (MP), vice ordförande i trafik- och fastighetsnämnden.

Drift och skötsel av kommunens fastigheter är en av de större upphandlingarna som Sollentuna kommun gör. Det handlar om vilket bolag som ska sköta allt från värme och vatten till hissar.

Men processen har försenats, efter upphandlingen i fjol överklagade flera av de företag som förlorade till domstol.

En av anbudsgivarna, ISS, vände sig först till förvaltningsrätten och sedan till kammarrätten. Och nu ska Sollentuna kommun börja om från början med en ny upphandling – något som fått Miljöpartiet att reagera.

Peter Godlund säger att den senaste upphandlingen redan kostat nästan en halv miljon kronor och menar att det skulle spara både tid och pengar om verksamheten togs tillbaka och sköttes i kommunens regi.

– Vårt förslag är att skapa en egen organisation som tar över, enligt trafikkontoret går det att klara till 2016. Det blir varken en tidsmässig eller kostnadsmässig förlust, men gör man en ny upphandling vet man inte hur lång tid det kommer att ta eller om den också överklagas, säger han.

Men enligt Moa Rasmusson (FP), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden, är ett sådant förslag inte praktiskt genomförbart.

– Det är en för stor organisation att bygga upp. Det kräver att kommunen rekryterar kompetens som vi inte har idag och som är eftertraktad på arbetsmarknaden och svår att få tag i. Dessutom krävs det att man köper in en bilpark och hyr parkeringsplatser.

Det blir allt vanligare att kommunala upphandlingar överklagas. Men nu ska kommunen se över upphandlingsprocessen.

– Vi vill få en bättre överblick och kunna sprida upphandlingarna över tid för att undvika att flera görs samtidigt. Det kan även bli aktuellt att områden som idag upphandlas överlåts till kommunens arbetscenter som ett sätt att få in fler på arbetsmarknaden, säger Moa Rasmusson.

Fakta

Två företag överklagade

En privat entreprenör har skött drift och skötsel av kommunens fastigheter. Men avtalet gick ut vid årsskiftet och kommunen lade därför ut ärendet på upphandling i fjol.

Sju olika anbud inkom, men tre av dem ratades innan utvärderingen eftersom kommunen ansåg att de erbjudit sina tjänster för billigt för att kunna leva upp till kraven.

Två av företagen överklagade till kammarrätten och kommunen har beslutat att dra tillbaka ärendet.