Nu yrkar rektor på skadestånd

Rektorn och utvecklingschefen på Bällstabergsskolan ska, enligt kommunen, bland annat ha använt 
skolans kontokort för eget bruk.
Rektorn och utvecklingschefen på Bällstabergsskolan ska, enligt kommunen, bland annat ha använt 
skolans kontokort för eget bruk.
Den avskedade rektorn samt utvecklingschefen på Bällstabergsskolan misstänks för korruption under sin tid på skolan.

Samtidigt vill cheferna ha skadestånd i miljonklassen, då de anser att avskedandet är helt grundlöst.

I förra veckan skickade kommunen ett brev till rektorn och utvecklingschefen på Bällstabergsskolan. I det framgår flera orsaker till varför kommunen valt att sparka de båda cheferna.

Till exempel har de båda männen, enligt kommunen, använt kommunens kontokort till privata utgifter och privatresor.

De ska även ha använt kontokortet för att bekosta en verksamhet som de bedriver på fritiden. Verksamheten handlar bland annat om att föreläsa på olika skolor och konferenser om fördelarna med att använda Apples läsplattor i undervisningen.

De båda chefernas samarbete med dataföretaget gör att kommunen utreder om de har agerat korrupt. För samtidigt som Apple bekostat delar av konferensresorna har Bällstabergsskolan gjort olovliga teknikinköp till skolan av just Appleprodukter, inköp så stora att de skulle ha godkänts av en högre chef än rektorn, enligt kommunens regler.

Victor Kilén, tillförordnad kommundirektör, betonar dock att det är revisorerna, inte polisen, som utreder korruptionsmisstankarna.

– Vi har inte gjort en polisanmälan än. Vi tar ställning till det när revisionsrapporten är klar i maj.

Samtidigt som revisionsbyrån PWC utreder händelserna på Bällstabergsskolan meddelar männens advokat, Michael Fischbein, att de båda cheferna planerar att lämna in en stämningsansökan gentemot kommunen nu i veckan.

De vill ha stora skadestånd av kommunen, då de anser att avskedandet är grundlöst.

– Anklagelserna är svepande. Vi vill att avskedandet ogiltigförklaras och vi yrkar på skadestånd. Det kan handla om skadestånd i miljonklassen, säger Michael Fischbein.

Om då cheferna verkligen begått flera fel de senaste åren, varför har inte någon ansvarig chef upptäckt det tidigare? Den frågan ställer sig Åke Carlestsam (MP), nytillträdd revisor i kommunen.

– Det ska finnas ett kontrollsystem som slår larm innan någon bryter en regel, säger han.

Denna vecka ska kommunens revisorer ha ett möte där de bestämmer om de startar en egen granskning utöver den som de externa revisorerna gjort.

Mötet ska också bestämma om kommunens politiker kan få ansvarsfrihet för felaktigheterna på Bällstabergsskolan. I nuläget finns dock inget som säger att politikerna ska hållas ansvariga för de sparkade chefernas felaktigheter.

– Det finns inga tecken på det, säger revisorn Hans Strandin (S).

Fakta

Kvitton på inköp saknas

Kvitton: Rektor ska ha attesterat sina egna kvitton, samt utvecklingschefens privata kvitton. Det saknas kvitton från inköp med kommunens kort. Rektor krävs på 19 000 kronor för detta.

Inköp: De båda ska ha köpt var sin telefon som levererats till deras hemadresser.

Försvunnen utrustning: Enligt kommunen saknas det flera tv-apparater, en kamera och telefoner på skolan, som de båda hålls ansvariga för.