NVP lade beslag på kommunens mark

Nacka Värmdö Posten reserverade parkeringsplatser på kommunens mark.

Nu får tidningen ta ner skyltarna och låta allmänheten parkera.

I slutet av april hörde en privatperson av sig till kommunen om parkeringsplatser på Värmdövägen.

Snösvängen tvingade honom att parkera bilen utanför Nacka Värmdö Postens hus, något som stött på motstånd från tidningen.

”Min fråga är, hyr NVP denna mark av kommunen eller har man helt enkelt privatiserat denna genom att sätta upp skyltar om privat parkering? Tidningen påpekar att detta minsann är deras mark och parkering, vilket jag betvivlar”, stod det i skribentens brev till Nacka kommun.

Efter att kommunens trafikplanerare tittat närmare på frågan står det klart att de aktuella p-platserna, fem till antalet, mycket riktigt ligger på kommunens mark.

– Det innebär att platserna blir allmän parkering och kommer att övervakas av kommunens parkeringsbolag, säger Emilie Lindberg, trafikplanerare på Nacka kommun.

Enligt henne är det inte helt ovanligt att företag och privatpersoner tror sig ha rätt till kommunens mark.

– Man tror ofta historiskt att parkeringen tillhör fastigheten. Det är inget stort problem egentligen, förrän kommunen behöver marken, säger Emilie Lindberg.

NVP har nu tagit ner skyltningen om privat parker­ing.

– Vi trodde nog att den nedre delen, som vi använder, var vår parkering också, säger Anders Milde, chefredaktör för NVP.

Han tror att skyltningen kom upp i samband med att Nacka Forum byggdes.

– Men vi har aldrig lappat någon som stått där.

Någon rusning efter parkeringsplatserna utanför NVP har Anders Milde inte märkt.

Inte heller har tidningsverksamheten drabbats nämnvärt, eftersom redaktionen har kvar p-platser på den egna fastigheten.

– Nu får vi konkurrera om de här platserna som alla andra. Det är först till kvarn som gäller, säger Anders Milde.

Fakta

24 timmar på allmän parkering

Allmän parkering i Nacka kommun innebär att det är tillåtet att parkera under 24 timmar i följd.

Detta gäller under vardagar, utom dag före sön- och helgdag.

Övrig tid finns ingen tidsbegränsning.

Källa: Nacka kommun