Ny allvarlig kritik mot kommunen

Huddinge kommun har usel koll på ekonomin kring arrendegårdarna, visar en extern granskning.

Fakturor saknas och redovisning är felaktig.

Det är miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) som har beställt en extern utredning av konsultföretaget EY, som även hade uppdraget att granska kommunvillorna som Lokaltidningen Mitt i tidigare rapporterat om.

I rapporten om kommunvillorna blev slutsatsen att MSB hade en skev kultur- och värdegrund. I granskningen av Huddinge kommuns arrendegårdar framgår samma mönster.

De fem arrendegårdar som ägs av kommunen och arrenderas ut är Björksättra gård, Balingsholm, Lövsta gård, Lissma gård och Kastellet. Arrendegårdarna har varit naturvårdsavdelningens ansvar.

Men få på förvaltningen tycks ha haft koll på vart pengarna – 40 miljoner kronor sedan 2007 – har tagit vägen. Det saknas fakturor, pengar har bokförts på fel konton och renoveringar och uppgörelser har gjorts utan förankrade beslut, allt enligt rapporten.

Kommunen ska ha fått en faktura på 100 000 kronor för ett betesuppdrag, men ett kontrakt för uppdraget finns inte. På en av arrendegårdarna har man byggt ett nytt kök och badrum, trots att det enligt rapporten åligger arrendatorn att bekosta en sådan renovering.

Den högsta ansvariga är förvaltningschefen Helén Mårtensson.

Ni har ju både ekonomichefer, underchefer och tjänstemän, hur kan det här hända?

– De högre cheferna kan omöjligt bläddra igenom alla fakturor, det har helt enkelt brustit i vår interna kontroll. Vi har ett ekonomisystem men det har passerat igenom det utan att vi sett det, säger Helén Mårtensson.

Kommunens revisorer har läst rapporten och är starkt kritiska.

– Det är väldigt allvarligt eftersom det kan leda till felaktiga beslutsunderlag. I vissa fall har man fått betala 10–15 procent högre belopp på fakturor. Fakturorna är dessutom dåligt dokumenterade. Det är synnerligen anmärkningsvärt, säger Kurt Karlsson, ordförande för kommunens revisorer.

Revisorerna ska diskutera hur arrendegårdarna skötts av kommunen. De lämnar sin revisionsberättelse i slutet av mars. Om man inte beviljar ansvarsfrihet då finns risk att politiker måste avgå.

Helén Mårtensson förklarar att man nu ska stärka den interna kontrollen och se över arrendekontrakten.