Kontorshus kan bli ny förskola

stadshagen Staden föreslår att det byggs en ny förskola i den gamla industri- och kontorsfastigheten på Igeldammsgatan 22 där Oscar Properties planerar att bygga 180 bostäder.

Förskolan beräknas rymma sex avdelningar, personalutrymmen och ett tillagningskök.

I området runt omkring byggs även en annan före detta kontorsfastighet om till bostäder, plus att Stadshagen framöver får fler invånare. Det gör att antalet barn i åldern 1–5 år beräknas öka mycket i området under de närmaste åren.

Stadsdelsnämnden klubbar beslutet vid nästa möte den 12 juni.