Ny asfalt läggs längs Nynäsvägen

En lång vinter har slitit hårt på Nynäs­vägen. Nu ska sträckan genom Gamla Enskede samt Johanneshovsbron och Skanstullsbron få ny asfalt.

I ett tjänsteutlåtande till trafik- och renhållningsnämnden skriver trafikkontoret att vissa sträckor längs Nynäsvägen är i mycket dåligt skick.

Bland annat har vägen drabbats hårt av tjälskott under den gångna vintern och arbetet med att sätta upp bullerplank har ökat påfrestningarna på de körfält som inte varit avstängda.

Efter att trafik- och renhållningsnämnden vid förra veckans sammanträde beslutat om åtgäder ska nu arbetet dra igång så snart som möjligt.

Beläggningsarbetet beräknas kosta 13 miljoner kronor och ska utföras nattetid.

– Trafiken kommer inte att påverkas i större utsträckning, säger Mats Freij, informationsansvarig på trafikkontoret.

Nynäsvägen är en av de mest trafikerade infartslederna mot Stockholm, drygt 100 000 bilar passerar dagligen på sträckan genom Gamla Enskede.

på Trafikkontoret räknar man med att renoveringen av Danviksbron, öppningen av Tele 2 arena och senare också det planerade bygget av nya Slussen kommer att bidra till fler fordon längs Nynäsvägen. Men det blir ingen bullerdämpande, så kallad tyst asfalt, som läggs på vägen.

– Man har testat tyst asfalt på olika ställen, men de försöken har visat att tyst asfalt slits snabbare än vanlig asfalt och det skulle inte fungera på en så vältrafikerad led som Nynäsvägen. Den tysta asfalten är dessutom mycket dyrare, säger Mats Freij.

Fakta

Andra vägarbeten i sommar

Reparation av E4/E20 vid Västbergamotet.

Reparation av broar på väg 73 mellan trafikplats Skogås och trafikplats Länna.

Reparation av E4/E20 på Essingeleden vid Fredhällsbroarna, Fredhällstunneln och Lilla Essingen.

Projektet med bullerplanket längs Nynäsvägen beräknas bli färdigt under sommaren.

Källor: Trafikverket

och Trafikkontoret