Min lokala hjälte

Ny återvinningsstation öppnar

VIREBERG Nu har Vireberg fått en ny återvinningsstation. I förra veckan öppnade Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) den nya stationen på Virebergsvägen, som är tänkt att ersätta den i juli borttagna möjligheten till källsortering.

Insamlingsresultatet i Solna är, förutom glasförpackningar, något lägre än genomsnittet i landet. Per boende i Solna kommun fick FTI år 2012 i retur 13,16 kilo glasförpackningar, 8,20 kilo pappersförpackningar, 0,73 kilo metallförpackningar, 2,61 kilo plastförpackningar och 30,41 kilo tidningar.

Med den nya stationen hoppas man att siffrorna ska öka.