Ny avgift retar Danderydsborna

En ny avgift har retat upp Danderydsborna. En av dem som protesterat mot att villaägarnas ­va-avgift nu grundar sig på hur stor tomten är Carl-Gunnar Johnsson.

– Avgiften är helt ologiskt. Man kunde likaväl grunda den på hur många tegelpannor man har på taket, säger han.

Danderyd har redan en mycket hög vatten- och avloppsavgift jämfört med många andra kommuner. Sollentunaborna betalar endast hälften av vad Danderydsborna betalar. Ändå har man i Danderyd beslutat sig för att höja va-avgiften ytterligare.

Vid nyår trädde den nya taxan i kraft och den innebär bland annat att man betalar va-avgift beroende på hur stor tomt man har. Den delen av va-taxan kallas tomtyteavgift, övriga kriterier är grundavgift, mätaravgift och förbrukningsavgift.

Tomtyteavgift är en helt ny post på räkningen.

– Det finns ingen logik i att va-avgiften ska baseras på tomtyta. Det kunde lika gärna gälla antalet takpannor eller fönsterrutor på huset. Det måste finnas ett logiskt sammanhang, säger villaägaren Carl-Gunnar Johnsson.

Han bor i en villa på Örtvägen. Tomten är inte så stor så hans räkning har bara ökat med ett par hundralappar per kvartal. Men han tänker på andra som har större tomter.

– Danderyd har redan en av de högsta va-avgifterna i landet. Det finns många äldre i kommunen som har stora tomter och begränsade inkomster. De drabbas på ett orättvist sätt, säger han.

Villaägaren Eva Häger i Stocksund har också retat upp sig på kommunens beslut att införa tomtyteavgift.

– Jag är upprörd och känner jättemånga som är arga. Det är fullständigt obegripligt att man ska betala vatten beroende på hur stor tomt man har.

Eva Häger har en tomt på 1 117 kvadratmeter. Med den nya taxan betalar hon 488 kronor mer per kvartal i va-avgift.

Än värre är det för hennes 94-åriga mamma som bor i en ­villa i Djursholm med dubbelt så stor tomt.

Evas mamma får nu betala 3 872 kronor mer per år i va-avgift.

– Mamma förbrukar inte så mycket vatten. Det vore bättre att gå efter förbrukning, det vore mer rättvist, säger Eva Häger.

Carina Erlandsson (M), ordförande i tekniska nämnden, har beslutat att införa den nya VA-avgiften.

– Vi har mycket ledningar och det är därför vi har en hög va-taxa i Danderyd. I andra kommuner med mer höghus blir det lägre kostnader för alla, säger hon.

Hon hänvisar till va- och avfallschefen David Johannesson när det gäller motiveringen till varför man infört tomtyteavgift.

– Rent allmänt kan vi säga att vi tog beslut utifrån tekniska nämndens direktiv. Ett av dem var att vi skulle ha en högre andel fast kostnad i taxan. Stora tomter genererar större kostnader när det gäller va-ledningar, säger David Johannesson.

Varför inte en större rörligare del i taxan?

– Om vi infört en större rörlig del hade det lett till minskad vattenförbrukningen men samtidigt hade intäkterna blivit lägre. Då hade vi tvingats höja taxan för att kompensera intäktsbortfallet.

Någon annan kommun som före­bild har man inte haft när man infört tomtyteavgift. Men den finns som ett alternativ i Svenskt vattens va-förslag, enligt David Johannesson.

Är inte tomtyteavgiften ologisk?

– Nej, det är en parameter som är till för att fördela de kostnader vi har. Vi har ju en given kostnadsmassa och då har vi hittat tomt­ytan som är en bra parameter.

Eva Häger vill ha en bättre förklaring.

– Redogör för kostnaderna så att vi kan förstå vad de består av, säger hon.

Danderyds villaägareförening har tidigare bett kommunen om en särredovisning av kommunens va-kostnader men utan resultat.

”Tomtytan har ingen relation till vattenförbrukning eller kostnad för inkoppling till vatten- och avloppsnätet” menar villaägaren Carl-Gunnnar Johnsson.

Fakta

Dyraste vattnet

Snittkostnad från 31 december 2011.

Källa: Svenskt vatten