Ny båthamn i reservat upprör

Ett varv med småbåtshamn eller ett bevarat naturreservat?

Frågan om vad som ska hända med Skutviken engagerar, och kommunens egna regler för området är motsägelsefulla.

Sedan 1930-talet har det legat ett litet båtvarv i Skutviken, norr om Igelboda, en verksamhet som fortgår än i dag. Nu vill kommunen anslå 22 miljoner kronor för att rusta upp varvet och bygga ut en småbåtshamn. Den nya hamnen kräver muddring för att segelbåtar ska kunna komma in.

Platsen är en del av Skogsös naturreservat, skapat 1997. Enligt reservatets föreskrifter ska varvet finnas kvar och verksamheten ska kunna utvecklas. Samtidigt säger samma föreskrifter att bland annat muddring i viken är förbjuden.

– Att muddra bryter helt mot reservatets bestämmelser. Det riskerar att ruinera reservatet, säger Jan Åman, ordförande för Nacka miljövårdsråd.

Han tycker inte om planerna på en utbyggnad och oroas också över att den nya större hamnen kommer att leda till ökad trafik på den lilla skogsvägen som i dag leder genom naturreservatet.

– Det kommer att dra massor av trafik och de kommer att behöva bygga parkeringsplatser och lägga ner vatten och avlopp. Vi vill inte köra bort varvet, men det här riskerar att innebära en förvandling från litet snickeri till en stor marina där varvsverksamheten riskerar att försvinna. Det påverkar alla andras möjlighet att använda stranden, säger Jan Åman.

På andra sidan står varvets ägare, båtsnickare Andreas Millde. Han anser att rädslan för den ökade trafiken är överdriven.

– Visst, det kommer att bli en liten ökning, men den är knappt mätbar. Ingen åker till sin båt varje dag, säger han.

I stället ser han utbyggnaden som något positivt för platsen.

– Man måste fråga sig vad Nacka behöver. Det behövs båtplatser och ställen att förvara båtar på under vintern. Det står tydligt i naturreservatets bestämmelser att kommunen vill ge möjlighet för varvet att utvecklas. För inte så länge sedan var den här platsen ett nergånget tillhåll. Men den dagen utbyggnaden är färdig kommer de som bor här att kunna ströva omkring och titta på riktigt vackra, häftiga träbåtar, säger han.

Han påpekar också att varvet kommer att rikta in sig framförallt på segelbåtar, en verksamhet med en lång tradition i Nacka, men som på senare tid nästan försvunnit. Får man inte muddra, menar han, kommer man enbart att kunna arbeta med betydligt mer miljöfarliga motorbåtar i varvet.

Ärendet ligger nu hos Mark- och miljödomstolen, där kommunen har sökt dispens från reservats- föreskrifterna.

”Det riskerar att ruinera reservatet”, säger Jan Åman, ordförande för Nacka miljövårdsråd om byggplanerna.

Fakta

Förhandlingen sköts upp

Den 16 augusti skulle Mark- och miljödomstolen ha prövat kommunens ansökan om att få spränga, muddra och bygga i vattnet vid Skutviken.

På kvällen dagen före förhandlingen drog kommunen tillbaka ansökan, för att komma med nya handlingar. Datum för den nya förhandlingen är inte bestämt.