Ny bebyggelse i lantliga områden oroar grannar

I Karlskronaviken finns i dag 22 tomter, varav 13 är bebyggda. Det ska bli 57 tomter med byggrätt.
I Karlskronaviken finns i dag 22 tomter, varav 13 är bebyggda. Det ska bli 57 tomter med byggrätt.
Flera lantliga områden i Salem och Botkyrka ska få mer bebyggelse.

I flera områden finns dock grannar som protesterar mot räkningar på hundratusentals kronor. Kommunerna hänvisar till kraftiga värdeökningar på tomterna.

Kommunalrådet i Salem, Lennart Kalderén (M), är nöjd med att kommunen äntligen är framme vid beslut. I början av juni ska kommunfullmäktige klubba detaljplanen som innebär att Karlskronaviken får fler tomter, och fastighetsägare nya byggrätter, så kallad förtätning. Förutom fler fastigheter väntar bland annat kommunalt vatten och avlopp, nya vägar och dessutom en cykel- och gångbro över Dånviken till Södertälje.

Förslaget till detaljplan ska upp i fullmäktige men har godkänts av kommunstyrelsen där Lennart Kalderén är ordförande.

– Det är lite roligt att kommunstyrelsen klubbade det här beslutet samma dag som nyheten kom att AstraZeneca miljardinvesterar i Gärtuna. Cykelbron gör att folk kan cykla till jobbet (på andra sidan Dånviken), säger han.

Karlskronaviken är ett av flera områden i södra Rönninge som ska förtätas. Även i Botkyrka väntas flera områden gå samma väg: Sibble, Kagghamra och Skårdal. I båda kommunerna finns också grannar som inte är nöjda med kostnaderna de måste betala i samband med förtätningen. Räkningar på hundratusentals kronor väntar. Flera tycker att kommunerna borde ta om inte hela så åtminstone en högre andel av kostnaderna för att göra vägar.

– Det är lugnt och fridfullt som det är här. Jag vet inte ens om jag vill det här, säger Karlskronaviksbon Bjarne Andersson.

Hans granne Rolf Fällström, som är medlem i Rönningepartiet, menar att de som får nya byggrätter borde ta en högre andel av kostnaderna, alternativt att vägbyggena bekostas av kommunen.

– Det är bra att kommunen vill se fler bostäder här. Men att lägga kostnader för nya gator på de som redan bor här är fel, säger han.

I ett annat område i sydvästra Rönninge, Heliodal, finns grannar som överklagat just vägkostnaderna. Och i Botkyrka strider grannar i Skårdal mot kommunens planer. Där är organisationen Centrum för rättvisa inkopplad.

– Långt ifrån alla kommuner gör så här. En statlig utredning är på gång och kommunerna borde invänta principerna för vägkostnader, säger Sebastian Scheiman, jurist.

Uppfattningen hos kommunledningarna i både Botkyrka och Salem är dock att det inte finns tid att invänta staten. Man hänvisar bland annat till att tidigare utredningar blivit resultatlösa. Lennart Kalderén påpekar att fastighets­ägarna i Karlskronaviken kan räkna med att värdet på fastigheterna stiger.

– Vi tar ut skäliga avgifter enligt gällande lagstiftning, säger han.