Ny belysning vid farlig korsning

Tullinge Kommunen har beslutat att säga ja till ett medborgarförslag om ny belysning vid korsningen Flottiljvägen och Huddingevägen.

Enligt privatpersonen som har kommit med förslaget skulle säkerheten för framför allt cyklister bli bättre av en lyktstolpe i korsningen.

Sikten skyms i dag av bilar som kör ända fram till Huddingevägen och en järnvägsbro intill korsningen.

Samhällsbyggnadsnämnden tycker förslaget är bra och beviljar 20 000 kronor till att bygga ny belysning i höst eller nästa vår.