Ny bottenranking för skolorna

Haninge har fortsatt svårt att klättra uppåt i skolresultaten jämfört med andra Stockholmskommuner. Betygen för årskurs 9 hamnar i botten bland länets kommuner, enligt Skolverkets nya sammanställning.

När det gäller andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen hamnar Haninge i absoluta botten, på 70 procent (bara Upplands Väsby har lika lågt). Haninges genomsnittliga meritvärde hamnar på 216,9. Bara Botkyrka kommun har lägre, 216,0. 83 procent av Haningeeleverna är behöriga till gymnasiet, vilket placerar kommunen femma från slutet.

Totalt gick 808 elever ut årskurs 9 terminen 2014/15.