Ny bro över E4 vid Infracity föreslås

Socialdemokraterna vill bygga en gång- och cykelbro över E4:an vid Infracity. Och idén får medhåll av Alliansen som nu vill utreda förslaget som kan bli verklighet 2015 eller 2016.

Fotgängare och cyklister som idag vill över från den västra till den östra sidan av InfraCity kan bara passera E4:an vid ett ställe en kilometer bort.

Men i framtiden kan det bli ändring på det, med en bro över E4:an strax norr om trafikplats Bredden.

I alla fall om Socialdemokraterna i Upplands Väsby får som de önskar.

– Det skulle underlätta för medborgarna att ta sig över E4:an och bli en viktig länk mellan nedre delarna av östra sidan och Väsby centrum och samtidigt hålla ihop InfraCity, säger oppositionsrådet Leif Berglund (S) som skrivit under motionen.

När motionen togs upp vid det senaste mötet i kommunstyrelsen ställde den styrande Alliansen sig positiva till förslaget som nu ska utredas närmare.

– Vi tycker att det här är en bra idé men innan vi ger klartecken måste vi se om förutsättningarna finns. Vi måste höra med markägare och se hur genomförandet skulle kunna gå till, säger kommunstyrelsens ordförande Per-Erik Kanström (M).

Enligt en grov uppskattning skulle bygget kosta omkring 20 miljoner kronor. Den kommande utredningen ska ge en mer exakt summa samt undersöka möjligheten att hitta medfinansiärer.

De båda politiska blocken tror att pengarna finns.

– I våra budgetar har vi ett större sjok för den här typen av investeringar och jag tror att det finns utrymme för det här, säger Per-Erik Kanström.

Fakta

E4:an delar kommunen

I dagsläget kan man passera motorvägen till fots och med cykel på fem ställen:

Gång- och cykelväg vid Löwenströmska.

Tunnel Almunge/Väsbyvägen.

Gång- cykeltunnel vid Vilundaparken.

Gång- och cykelbro vid Glädjens trafikplats.

Gång- och cykelbro vid Bendans bro.

Källa: Upplands Väsby kommun