Ny cykelbana in till stan

Snart blir det lättare att cykla in till stan. En dubbelriktad cykelbana på Arenavägen ska börja byggas i september och bli klar 2017.

Notan: 15 miljoner kronor.

Snart blir det en dubbelriktad cykelbana längs Arenavägen.

De gamla spåren försvinner när Slakthusdepån flyttar till Blåsut. Istället blir det en 600 meter lång, dubbelriktad gång- och cykelbana längs Arenavägens västra sida mellan Palmfeltsvägen och Hallvägen.

är utpekad som huvudcykelstråk i Stockholm stads cykelplan.

Tidigare smala gemensamma gång- och cykelbanor breddas och cyklister som idag hänvisas till färd i blandtrafik i arkaden under Stockholmsarenan får en förbättrad trafiksäkerhet.

Dessutom ska cykelparkeringen vid Arenaslingan utökas.

Notan för hela cykelkalaset går på 15 miljoner kronor. Trafiknämnden förväntas fatta beslut i mitten av april.

Arenavägen ingår i stadens program för Slakthusområdet där Arenaområdet och Slakthusområdet är tänkta att tillsammans forma en ny stadsdel.