Ny debatt om översiktsplanen

Lidingö Anders Lönnberg (S) ville i en motion till kommun­styrelsen att det skulle anord­­- nas en debatt om översikts­planen i kommunfullmäktige.

Han tycker detta är ett de viktigaste besluten som fullmäktige fattar. Kommunstyrelsen gick på samma linje och ska föreslå fullmäktige att anordna en debatt vid sammanträdet i mars.