ANNONS

Ny dom i Göteborg kan påverka modulhusen i Stockholm

En av platserna där staden planerar att bygga lägenheter för flyktingar genom tillfälligt bygglov är på den här parkeringen i Grimsta, Vällingby.
En av platserna där staden planerar att bygga lägenheter för flyktingar genom tillfälligt bygglov är på den här parkeringen i Grimsta, Vällingby.
En ny dom konstaterar att tillfälliga studentbostäder är olagliga i Göteborg.

Nu följer Stockholms stad Göteborgs analyser av domen för att se hur den påverkar de tillfälliga modulhusen för flyktingar som planeras här.
ANNONS

Mark- och miljööverdomstolen har slagit fast att de tillfälliga studentbostäderna på Hisingen i Göteborg som står näst intill klara är olagliga. Enligt domen ska bostäderna vara av för bra standard för att de ska kunna räknas som tillfälliga och då gäller inte tillfälligt bygglov.

Den nya domen kan komma att påverka de modulhus med tillfälligt bygglov som Stockholms stad planerar att bygga i västerort, söderort och i Storängsbotten. Modulhusen ska byggas för att flyktingarna som kommit till Sverige och har fått uppehållstillstånd ska få någonstans att bo.

Hur den nya domen kan komma att påverka processen med dessa modulhus är för tidigt att säga, menar Fredrik Jurdell på SHIS, som förvaltar kommunens bestånd av genomgångslägenheter.

– Huruvida den här domen kommer att styra modulhusen i detalj måste vi följa upp för att kunna svara på, säger han.

Just nu analyserar Göteborgs kommun den nya domen, som redan har överklagats. Stockholms stad har kontakt med tjänstemännen i Göteborg för att ta del av deras analys och applicera den på modulhusen i Stockholm.

– Jag träffade själv tjänstemännen där i veckan för att få reda på mer vad domen betyder för dem, säger Fredrik Jurdell.

En av anledningarna till att modulhusen på Hisingen enligt mark- och miljööverdomstolen inte kan kallas tillfälliga är att markarbetena har varit alldeles för omfattande för ett temporärt bygge. Därför menar Fredrik Jurdell att modulhusen som planeras i Beckomberga är den plats i Stockholm som är mest trolig att påverkas av den nya domen Här krävs nämligen omfattande markarbeten.

– Det är markfrågan i Beckomberga vi har mest funderingar kring. I till exempel Grimsta handlar det om hårdgjorda ytor och där är den direkta analysen att det inte borde påverka, säger Fredrik Jurdell.

Staden har sökt om bygglov för modulhus på tre platser – Beckomberga, Örby och Sätra. Sista datum för att överklaga bygglovet var i torsdags förra veckan.

ANNONS

– Just nu granskar stadsbyggnadskontoret överklagandena för att se vilka som är giltiga och sedan rullar de vidare till länsstyrelsen som är nästa instans, säger Fredrik Jurdell.

Staden jobbar trots domen vidare med de övriga bygglovsansökningarna i Grimsta, Hagsätra och Slakthusområdet.

– Man jobbar på det och vi siktar på att lämna in det i slutet av augusti, säger Fredrik Jurdell.

Staden utreder även en plats i Storängsbotten, men där har man inte kommit lika långt i planeringen.

Fakta

Här jobbar staden med bygglovsansökningar

Slakthusområdet, 300-500 bostäder

Grimsta, upp till 100 lägenheter

Hagsätra, boende för 50 ensamkommande flyktingbarn

Staden tittar också på en plats i Storängsbotten, men här har man inte kommit lika långt son med platserna ovan.

Källa: Stockholms stad
Fakta

Här har staden ansökt om bygglov för modulhus

Örby, 150-175 lägenheter

Beckomberga, 125-175 lägenheter

Sätra, boende för 50 ensamkommande flyktingbarn

Källa: Stockholms stad