Ny förbindelse ska avlasta väg

Järfälla Järfälla kommun avser bygga till på Växthus­vägen mellan Vinlandsvägen i Järfälla och Skälbyvägen i Hässelby.

Den nya vägsträckan blir 1,5 kilometer lång och ska avlasta Skälbyvägen. I dag sträcker sig Växthusvägen fram till Blomsterkungsvägen i Hässelby. Den kommer att förlängas med en ny vägsträcka som ansluter till Vinlandsvägen. Området består i dag av skog. Längs med förlängningen ska en fyra meter bred gång- och cykelbana anläggas.