Ny förening ger stöd vid demens

Många lider av demens i det tysta – både de drabbade och deras familjer. En demensförening finns nu i kommunen för att stötta och ge råd.

I Sverige lider omkring 180 000 människor av demens och i Tyresö har cirka 500 personer diagnosen. Den vanligaste sorten är Alzheimer.

Symptomen för demens smyger sig på och börjar ofta med att personen glömmer saker och har svårt att finna rätt ord.

– Demens är en folksjukdom och vad man lätt glömmer är att det inte bara är den drabbade som lider, det gör även den drabbades familj och anhöriga, säger Lennart Wallers, som är ordförande i den nybildade demensföreningen i Tyresö.

– Många närstående upplever att de bor med en helt ny person vilket så klart är oerhört påfrestande, säger han.

Många av dem som lider av sjukdomen är sköra och känner skam, samtidigt som anhöriga kan känna sig obekväma i dennes närhet.

Demens kallas för ”de anhörigas sjukdom”, eftersom de till stor grad blir påverkade.

Det går som regel inte att bota en demenssjukdom, utan sjukvårdens åtgärder inriktas på att lindra symtomen.

– Med tanke på att vi människor bara blir äldre och äldre så är demens en sjukdom som tyvärr kommer att öka i samma takt. Därför är det är viktigt att sprida kunskap och förståelse om den här sjukdomen, säger Lennart Wallers.

Föreningen håller till i Studieförbundet vuxenskolans lokaler på Vintervägen i Tyresö.

– Där har vi tillgång till stora lokaler. De anhöriga kan träffa andra i samma situation och ge varandra råd och stöd. Så småningom vill vi att både den drabbade och dennes anhöriga ska kunna komma samtidigt till oss.

Fakta

Symptom

Förvirring, ångest och aggressivitet.

Beteenden upprepas gång på gång.

Saker plockas med och glöms någon annanstans.

Källa: Demenscentrum