Min lokala hjälte

Ny förhoppning kring omstridd ambassadbyggnad

Den olovliga tillbyggnaden står fortfarande kvar.
Den olovliga tillbyggnaden står fortfarande kvar.
Tvisten om den omstridda tillbyggnaden vid iranska ambassaden har pågått i åratal. Men nu kan Lidingö stad snart vara ett steg närmare en lösning.

I sex år har det maffiga betongskalet stått på iranska ambassadens mark i Elfvik. Den ofärdiga tillbyggnaden, som skulle resultera i en modern residensbostad till ambassadören, stoppades av kommunen 2010 sedan bygget blev dubbelt så högt som bygglovet tillät.

Under lång tid kämpade Lidingö stad för att få till en rivning av den olovliga tillbyggnaden. Men efter en lång serie avslag och överklaganden fick kommunen slutligen nej från högsta instans, mark- och miljööverdomstolen, år 2014.

Efter att staden tvingats acceptera att betongskalet står där det står, har fokus lagts på att få till ett nytt bygglov som tillåter mer än det nuvarande. Inte för en sådan storlek tillbyggnaden har i dag, men närmare den iranska ambassaden önskar sig.

Än så länge har ingen ny bygglovsansökan kommit in. Men i början av hösten väntar sig kommunen ett nytt förslag, säger Agneta Tarandi, bygglovschef vid Lidingö stad.

Vi har träffat företrädare för ambassaden under våren och diskuterat hur vi ska komma vidare i ärendet. Vid platsbesök har vi diskuterat möjliga lösningar med bland annat en glasad länkning från huvudbyggnad till ny tillbyggnad. Senast idag (måndag, reds. anm.) har vi haft telefonkontakt med projektledaren avseende underlag till en ny bygglovansökan.

Om det inte kommer in någon ny bygglovsansökan, vad händer då? Det vill säga, finns det någon bortre tidsgräns?

Eftersom vi idag har en bra dialog med ambassaden har vi ingen anledning att tro att vi inte får in en ny ansökan under hösten.

Mitt i har utan framgång sökt företrädare för Irans ambassad.